Het Speelpad

Buitenschoolse opvang van 2,5 tot 12 jaar

Uren

Uren voor- en naschoolse opvang aansluitend aan de schooluren

Voor de lesuren
Elke schooldag van 7u 10 tot 8u 10

Na de lesuren

  • Op maandag ,dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u 40 tot 18u

  • Op woensdag van 12u 15 tot 15u


Deze opvang is te bereiken via het telefoonnummer: 0472/81 79 22