Het Speelpad

Buitenschoolse opvang van 2,5 tot 12 jaar

Team

Directie


laden...
algemeen directeur - Jan Cox

laden...
directeur- lager - Viviane Vingerhoets

laden...
directeur-kleuter -Lutgard C


Beleids- en ondersteunend personeel 'Het Speelse Pad'


laden...
Dirk Lynen - Coordinator brede school

laden...
Naomi Van Kerckhoven - Hoofdbegeleider


Team


laden...
Jolijn Schoonbaert - Begeleider

laden...
Lieve Bastiaens - Begeleider

laden...
Naomi Van Kerckhoven - Begeleider