Het Speelpad

Buitenschoolse opvang van 2,5 tot 12 jaar

Praktisch

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang is de opvang tussen de voor- en namiddag. voorbeelden hiervan: ineten in de school, tussen de middag bij de grootouders gaan eten, .

Buitenschoolse opvang

buitenschoolse opvang is alle opvang die direct na de voor- of na de schooluren plaats heeft (de voor-en naschoolse opvang), op woensdagnamiddag, of tijdens de vakanties. Voorbeelden hiervan zijn: de voor en naschoolse opvang, de speelweken, de speelpleinwerking, allerlei kleine activiteiten (kookactiviteiten, lessen sport en spel,.)